Met WeerGaLoos willen Johan Simons en Elsie de Brauw de verbeelding terug krijgen in het basisonderwijs. Zij gaan met scholen voorstellingen maken, waarbij de kracht van fantasie en poëzie bij kinderen aangesproken wordt, zodat een creatieve explosie wordt toegevoegd aan het lager onderwijs, met het kind en zijn verbeelding als uitgangspunt. Er zal gestart worden bij enkele scholen in 2016, met vervolgens een uitrol over heel Nederland.

Aan de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind worden hoge eisen gesteld, vertaald in veel lesuren. De tijd die voor creatieve vorming is voorzien daarentegen wordt steeds meer ‘reservetijd’, waarin de ontspanning voorop staat. Iets dat met kunst te maken heeft, lijkt niet aan kwaliteitsnormen te hoeven voldoen. Maar de ontwikkeling van het creatieve deel van het kinderbrein is belangrijk. Diverse wetenschappers toonden aan dat drama, beeldende kunst, muziek, dans en literatuur belangrijke hersenfuncties, zoals abstract denken, stimuleren.

Ooit werd er in de klas gezongen, en was er een poppenkast en verkleedkist in ieder klaslokaal te vinden. Er werd (toneel) gespeeld waarbij een nagelborsteltje opeens een stekelvarken kon zijn om daarna in een snor te veranderen. Dit soort fantaserend spelen heeft plaatsgemaakt voor naturalisme en herkenbaarheid. Met als eindstation de verplichte groep 8-musical, waarbij de kinderen een kant en klaar voorgeprogrammeerd verhaal moeten instuderen. Dat moet weer anders worden.

Lees meer over een tussenrapportage van het project.

 

Credits lead foto: Stefano Lasardo - Il Piccolo Principe - L'incontro con le rose - Cap. XX