Scholen gezocht! De lancering van Luister!Oren door Gijs Scholten van Aschat samen met Lucien Ravensberg, initiatiefnemer krijgt een vervolg. De pilot van Luister!Oren, een creatief-luisteren methode voor basisscholen, bleek dit voorjaar een groot succes. Maar liefst 25 basisscholen meldden zich intrinsiek gemotiveerd voor de pilot. Om continuïteit te bieden aan dit succes is er dit najaar een uitgebreid luisterpakket beschikbaar. Scholen worden van harte uitgenodigd deel te nemen – daarom ‘Scholen gezocht’. Voor 2017 wordt een nieuw traject ontwikkeld.

De kern en de kracht van deze methode is dat leerlingen geconcentreerd 1 minuut luisteren naar een onbekend geluid of muziekstuk zonder enig leerwerk vooraf. Welke beelden en ideeën roept dat op? De leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om te reflecteren op het geluid (muziek, natuur dier, etc.). Ze praten of schrijven er over; ze tekenen, ze Googlen; 5 minuten of een heel lesuur. Ervaringen in Engeland en nu ook in Nederland met deze methode* wijzen op een positieve invloed op de nieuwsgierigheid, concentratie, taal, prestaties, communicatieve en kunstzinnige vaardigheden van de kinderen.

Luister!Oren - obs De Vijf Hoeven groep 6 in actie

 

Basisscholen gezocht!

Luister!Oren zoekt nieuwe basisscholen (groepen 1 t/m 8) om in het najaar 2016 deel te nemen. Het aan te kopen luisterpakket bestaat uit een digibord-app met daarin 60 luisterfragmenten met passend lesmateriaal. De kosten zijn 60 euro voor een heel jaar, per school. Met behulp van de feedback van de scholen worden twee nieuwe lespakketten voor 2017 ontwikkeld.


Aanmelden en/of vragen

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, mail dan met  Lucien Ravensberg op lucien@luisteroren.nl

Zie ook www.luisteroren.nl

De pilot kwam mede tot stand door de Stichting Educatie en Cultuur, en Sound and Music (www.soundandmusic.org).
* onder de titel ‘Minute of Listening’; © Sound and Music (UK)

 

Credits lead foto: Bristol Plays Music presents Minute of Listening