In het kader van het programma Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists brengen de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie een groep jonge wetenschappers en kunstenaars bij elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, mogelijke samenwerking en het inhoudelijk debat over thema’s op het kruisvlak van kunst en wetenschap. Het overkoepelende thema van de nieuwe reeks bijeenkomsten in 2019 is 'grenzen'.

Deelnemers aan Arts/Science zijn talentvolle jonge kunstenaars en wetenschappers uit alle disciplines en vakgebieden, die niet langer dan vijf jaar geleden hun masterdiploma hebben behaald aan een universiteit, of hun bachelor- of masterdiploma aan een hbo-kunstopleiding, en werkzaam zijn in Nederland.

Leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie en directeuren van hbo-kunstopleidingen mogen elk maximaal twee kandidaten voor deelname aan dit programma nomineren. Een selectiecommissie bestaande uit leden van de drie Akademies kiest de deelnemers.

U kunt voor deze ronde geen nominaties meer indienen. 

Vorig jaar hebben deze personen meegedaan aan Arts/Science

Lees ook ervaringen van deelnemers uit een eerdere jaargang van het programma (toen nog genaamd 'Talent ontmoet talent').

Contact

Jeffrey Muskiet, 020 551 0702