In de winter van 2020 organiseerde de Akademie van Kunsten 5 gespreksrondes met haar leden over de in ontwikkeling zijnde Strategische Agenda voor de periode 2021 tot 2025.

De thematische lijn waar het bestuur voor de toekomst aan denkt is de rol van kunst bij het creëren van een weerbare, veerkrachtige samenleving zichtbaar maken.  Vragen die we daaraan willen koppelen zijn: wat wil en kan de Akademie van Kunsten betekenen in deze complexiteit en hoe doen we daar recht aan? Wat doet de Akademie van Kunsten met crises die de wereld en dus ook de wereld van kunsten en wetenschap aangaan? Hoe trekken we consequenties van klimaat, diversiteit en intersectionaliteit door naar ons vakgebied? Wat willen we houden als samenleving, wat mag weg, wat willen we dat ervoor in de plaats komt? Wat voor toekomst stellen wij voor? En wat kan de rol zijn van de leden?

Kunstenaars hebben het vermogen om de wereld anders te denken; zij reflecteren via hun werk op de Nederlandse cultuur en maatschappij, direct en indirect. Die fijngevoeligheid, dat bewustzijn maakt dat de leden van de Akademie van Kunsten de koers van de Akademie aan kunnen geven voor de komende jaren. Het doel van de AvK is niet het promoten of verdedigen van kunst of leden, maar om steeds, in woord, beeld en daad te onderzoeken en gestalte te geven aan de waarden die ten grondslag liggen aan een open en kritische samenleving.

Verwachte verschijningsdatum Strategische Agenda Akademie van Kunsten: maart 2021.

 

(Foto credits: Aernout Mik - Cream Hill)