Beste leden en alumni van de Akademie van Kunsten,

Hierbij nodig ik jullie graag namens het bestuur uit voor deelname aan de Ledenconsultatie van de Akademie van Kunsten voor haar nieuwe Strategische Agenda voor de periode 2021 tot 2025.

Het is belangrijk dat je je aanmeldt hiervoor omdat de kracht van de Akademie van Kunsten in de bodies of knowledge van haar leden ligt. De AvK-leden hebben het vermogen om de wereld anders te denken; zij reflecteren via hun werk op de Nederlandse cultuur en maatschappij, direct en indirect. Die fijngevoeligheid, dat bewustzijn maakt dat de leden van de Akademie van Kunsten de koers van de Akademie aan kunnen geven voor de komende jaren door in gesprek te gaan tijdens 5 online bijeenkomsten van een uur.

Het doel van de AVK is niet het promoten of verdedigen van kunst of leden, maar om steeds, in woord, beeld en daad te onderzoeken en gestalte te geven aan de waarden die ten grondslag liggen aan een open en kritische samenleving.

In de context van nu en morgen zijn er urgenties bijgekomen. De financiële crisis van 2008 en de grote bezuinigingen in 2011 leidden tot negatieve framing van de kunstwereld. Dit leidde indirect tot oprichting van AVK.  In 2020 zitten we midden in een wereldomvattende crisis die het falen van systemen blootlegt. Veel kunstenaars ontrafelden en visualiseerden in hun werk deze systeemfouten al langere tijd, en o.m. door Covid-19 wordt dat nu wereldwijd gezien en ervaren.

De thematische lijn waar het bestuur voor de toekomst aan denkt is de rol van kunst bij het creëren van een weerbare, veerkrachtige samenleving zichtbaar maken.  Vragen die we daaraan willen koppelen zijn: wat wil en kan de AVK betekenen in deze complexiteit en hoe doen we daar recht aan? Wat doet de AVK met crises die de wereld en dus ook de wereld van kunsten en wetenschap aangaan? Hoe trekken we consequenties van klimaat, diversiteit en intersectionaliteit door naar ons vakgebied? Wat willen we houden als samenleving, wat mag weg, wat willen we dat ervoor in de plaats komt? Wat voor toekomst stellen wij voor? En wat kan de rol zijn van de leden? Wij vinden dat alle activiteiten van de AVK  zouden moeten leiden tot een concreet resultaat in de vorm van een publiek debat en een gevraagd of ongevraagd advies aan de minister.

Tijdens de Ledenconsultatie wil het bestuur met jullie samen praten over de ontwikkelingsrichting van de Akademie van Kunsten.

Meld je dus aan voor een van de onderstaande data via Annelies.ten.Have@knaw.nl.

donderdag 19-11-2020 van 16.00-17.00 uur

maandag 30-11-2020 van 16.00-17.00 uur

donderdag 3-12-2020 van 16.00-17.00 uur

maandag 14-12-2020 van 15.00-16.00 uur

woensdag 16-12-2020 16.00-17.00 uur

De resultaten van de ledenconsultatie zullen we als input gebruiken voor de nieuwe strategische agenda 2021 tot 2025, die we begin 2021 zullen lanceren.

Mocht je liever schriftelijk je ideeën met mij willen delen, dan kan dat ook. Liefst voor 17 december 2020 via voorzitter@akademievankunsten.nl.

Met hartelijke groeten

Namens het bestuur

Anne Vegter

 

(Foto credits: Aernout Mik - Cream Hill)