Januari 2016 Verkenning arbeidsmarkt culturele sector

Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van de economische crisis en bezuinigingen in de culturele sector heeft de Raad voor Cultuur (RvC) gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning uitgebracht naar de arbeidsmarktsituatie in de cultuursector. Lees hier de verkenning.

Zie ook

8 juni 2015 Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Minister Bussemaker (OCW) heeft op 8 juni 2015 de uitgangspunten van het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 gepresenteerd.

8 april 2015 Agenda Cultuur

In de ‘Agenda Cultuur’ adviseert de Raad voor Cultuur minister Bussemaker (OCW) over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alleen voor de beleidsperiode 2017 - 2020. Lees hier de Agenda.

Reacties op Agenda Cultuur vanuit de Akademie van Kunsten

5 maart 2015 Cultuur herwaarderen

Op 5 maart 2015 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zijn verkenning 'Cultuur herwaarderen' aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees hier de verkenning. Zie ook het debat dat de WRR in samenwerking met de Akademie van Kunsten organiseerde. 
 

1 juli 2014 Cultuurverkenning

In deze publicatie schetst de Raad voor Cultuur trends en ontwikkelingen in de Nederlandse cultuursector en stelt hij vast dat het cultuurbeleid voor een aantal fundamentele uitdagingen staat. Lees hier de verkenning.
 

10 juni 2013 Cultuur beweegt

De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving.Deze brief is agenderend voor het toekomstig kunst- en cultuurbeleid van minister Bussemaker. Het is een aanzet voor een inhoudelijk debat over cultuur, de rol van de overheid en de waarde van cultuur voor de samenleving. Lees hier de brief.

 

Credits lead foto: Aernout Mik Carboard Walls BAK