De Akademie van Kunsten ondersteunt en onderstreept het belang van de vele initiatieven in het veld ter verbetering van de inkomenspositie van kunstenaars. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste adviezen en rapporten die in de afgelopen twee jaar zijn gepubliceerd.

Platform ACCT lanceert Werktuig voor Ontwikkeling

Onder het motto ‘Als jij investeert in je eigen professionele toekomst, dan investeren wij met je mee!' kunnen werkenden in de culturele en creatieve sectoren een beroep doen op het Werktuig PPO voor financiële steun door een aanvraag in te dienen op www.werktuigppo.nl.

Lees meer informatie over Werktuig voor Ontwikkeling via de website www.werktuigppo.nl.

Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 (november 2017)

De arbeidsmarktagenda biedt actiepunten ter verbetering van het arbeidsmarktbeleid voor de gehele culturele en creatieve sector in Nederland en is aanvullend aan het advies Passie gewaardeerd van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur (RvC).

Meer over de Arbeidsmarktagenda

Richtlijn kunstenaarshonorarium Beeldende Kunsten (2017)

De richtlijn is een concrete handreiking aan kunstenaars en presentatie-instellingen en musea gefaciliteerd door het Mondriaan Fonds en tot stand gekomen op basis van onderzoek uitgevoerd in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL). Iedereen die als opdrachtgever werkzaam is binnen de beeldende kunst of als deelvertegenwoordiger van de sector, kan gebruikmaken van deze richtlijn en daarmee van de rekentabel en de checklist die onderdeel uitmaken van de richtlijn. Het Mondriaan Fonds hanteert de richtlijn waar van toepassing bij de beoordeling van zijn aanvragen. Het fonds heeft tevens een experimenteerreglement dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Meer informatie over de richtlijn

Meer informatie over het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria van het Mondriaanfonds

Meer informatie over het onderzoek van BKNL (pdf)

Passie gewaardeerd (april 2017)

In april 2017 kwamen de SER en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren. In Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector stelden zij concrete maatregelen voor om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Meer over Passie Gewaardeerd

Fair Practice Code (2017)

Een van de afspraken in de Arbeidsmarktagenda is het organiseren van een doorgaand maatschappelijk gesprek. De Fair Practice Code is daar een concrete uitwerking van. Het biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector een normatief karakter voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in de kunst, cultuur en creatieve industrie. Met de Fair Practice Code in de hand kunnen afspraken worden vastgelegd.

Lees meer

Verkenning Arbeidsmarkt (2016)

Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van de economische crisis en bezuinigingen heeft de Raad voor Cultuur (RvC) gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning uitgevoerd naar de arbeidsmarktsituatie in de cultuursector. In januari 2016 publiceerden zij daarover. De raden concluderen dat de arbeidsmarktsituatie in de cultuursector zorgwekkend is.

Meer over de Verkenning Arbeidsmarkt

Het laatste taboe in de kunsten (2016)

In 2016 stelde de Akademie van Kunsten op basis van een serie tweegesprekken een boekje samen over het laatste taboe in de kunsten: het inkomen.