Datum
30.10.2020

Artist-in-residence fellow Rini Hurkmans toont haar werk in de tentoonstelling 'Pietà, A Reconsideration of the Gesture' van 7 tot en met 20 december in Amsterdam.

In de tentoonstelling Pietà, A Reconsideration of the Gesture toont Rini Hurkmans haar nieuwe werk dat zij heeft ontwikkeld tijdens haar werkperiode als Artist in Residence bij het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR). In dit werk staat het heroverwegen van 'het gebaar' centraal. Dit vloeit voort uit haar onderzoek naar de persfoto over de aanval op Michelangelo’s Pietà in 1972. Meer informatie over deze tentoonstelling staat op de website van het Amsterdam Art Gallery Weekend.

Artist in Residence in Rome

Het Artist in Residence-fellowship in Rome wordt toegekend aan een kunstenaar om tijdens een verblijf van drie maanden aan het KNIR een project te realiseren dat concreet bijdraagt aan de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Dit programma is gezamenlijk ingesteld door het Koninklijke Nederlands Instituut Rome (KNIR) en de Akademie van Kunsten.

Zie ook