Datum
10.01.2018

De Akademie van Kunsten is van plan met haar leden naar scholen te gaan om hun ervaringen te delen met 14-jarigen. Middelbare scholen kunnen zich aanmelden via avk@knaw.nl.

De Akademie van Kunsten wil een duidelijke meerwaarde hebben voor het inhoudelijke debat over de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving.

De waarde van kunst en cultuur in de samenleving staat al lange tijd ter discussie, terwijl verbeeldingskracht – in welke vorm dan ook, onder welke noemer dan ook – van levensbelang is. Vrij denken, samenwerking, inlevingsvermogen zijn geen kwaliteiten waar we zonder kunnen, maar passen wel steeds minder in een samenleving waar economische groei en efficiëntie als belangrijkste factoren worden beschouwd.

De ambitie van de Culturele Dienstplicht is om iedere 14-jarige in Nederland minimaal eenmaal in zijn/haar leven in direct contact te brengen met mensen die kunst maken. Direct, ‘live’ contact. 

Leden van de AvK – waaronder choreografen, beeldend kunstenaars, schrijvers, ontwerpers, musici, filmmakers, fotografen, modeontwerpers, theatermakers, architecten, gaan 1 keer per jaar 1 dagdeel hun praktijk naar scholen brengen: de makers komen naar de klas, en maken 14-jarigen deelgenoot van hun werk, hun werkwijze, en hun fascinaties en interesses. Zij delen hun enthousiasme voor hun werk. Waarom het noodzakelijk is. Waarom kunst nodig is. Door te vertellen, te doen, te tonen, en hun ervaring te delen, met de kinderen. Door hen deelgenoot te maken en met hen in gesprek te gaan.

Want verbeeldingskracht ontstaat niet zomaar. Daar zijn verhalen voor nodig die bijvoorbeeld empathie creëren, ideeën om dat wat is, anders te zien, en dat wat anders is, te zien als potentie. In contact komen met zulke ideeën is een voorwaarde. Wij kunnen als Akademie bijdragen (naast dat wat we al doen met ons eigen werk) aan het creëren van verbeelding, het openen van werelden, en het (mede) vormen van het gedeelde domein. En, als je de manier waarop gekeken wordt wilt veranderen, moet je vroeg beginnen.

Het eerste jaar start als pilot. Ieder lid van de Akademie (er zijn er 50) wordt uitgenodigd een keer in een jaar naar een school te gaan. Dit eerste jaar vormt de basis voor een verdere uitbouw, ver voorbij de Akademie.

Een archief. Een aantal sessies zal worden gedocumenteerd. Over een jaar kan dit materiaal gecombineerd worden met een vorm van evaluatie, waarbij de scholieren wordt gevraagd wat zij er aan hebben, en wat ze ervan vonden.  

Uitbreiding naar de toekomst. We hopen met dit project te realiseren dat in de toekomst iedere kunstenaar die financiële ondersteuning ontvangt vanuit de overheid ook daaraan gekoppeld een dagdeel zijn/haar praktijk met een school deelt. Dit kan ook verder uitgebouwd worden naar wetenschap.

We hopen dat de Culturele Dienstplicht politiek opgepakt wordt, zodat er budget en organisatie aan verbonden worden, en een-op-eencontact met makers geen voorrecht maar een normaal deel van het curriculum wordt.

Middelbare scholen kunnen contact opnemen via avk@knaw.nl.

Contactpersoon Annelies ten Have

020 551 0746

 

Lead photo credits - Public Arena, Bik Van der Pol, 2007-2009