Datum
30.10.2020

Met ingang van 1 november 2020 treden Raaf Hekkema, Nanouk Leopold en Jonas Staal toe tot het bestuur van de Akademie van Kunsten.

Nieuw bestuur

Vanaf deze datum is de samenstelling van het bestuur als volgt:

  • Anne Vegter, voorzitter
  • Liesbeth Bik, vicevoorzitter
  • Raaf Hekkema
  • Charles Landvreugd
  • Nanouk Leopold
  • Jonas Staal