Datum
08.12.2015

In 2016, 2017 en 2018 organiseren de KNAW en de Akademie van Kunsten in samenwerking met Sven Dupré (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG), Berlijn, en Universiteit Utrecht) en Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht) een lezingenreeks over de maakbaarheid van onze kennissamenleving.


Uitdagingen van de kennissamenleving

De moderne samenleving is een kennissamenleving geworden. Daar zijn vele economen, sociologen, pedagogen, politici en beleidsmakers het over eens. Dat brengt ook grote maatschappelijke uitdagingen met zich mee, van de omgang met immigratie in een globaliserende wereld tot de noodzaak van levenslang leren in een kenniseconomie.

Hoe gaan we met die uitdagingen vandaag om? Een internationale en interdisciplinaire groep van historici onderzoekt de creatie van een vroegmoderne kennissamenleving (www.globalknowledgesociety.com) in de Nederlanden van de zestiende en zeventiende eeuw in de overtuiging dat deze historische kennis kan helpen bij het formuleren van adequate antwoorden op de uitdagingen van de kennissamenleving van vandaag.

Discussie

Het programma ‘De maakbaarheid van onze kennissamenleving’ wil economen en sociale wetenschappers, cultuur- en wetenschapshistorici, kunstenaars en architecten, politici en beleidsmakers met elkaar en het brede publiek in discussie brengen. In drie opeenvolgende jaren wordt een programma ontwikkeld rond een specifiek thema dat centraal is in het debat omtrent kennissamenlevingen:

  • 2016: de stad als kennisknooppunt: Hoe belangrijk is de stad voor een kennissamenleving? Wat maakte steden tot de bakermat van de kennissamenleving in de Gouden Eeuw? Hoe ziet de ideale stad eruit?
  • 2017: de rol van kunst in kennisproductie en onderwijs: Produceren kunstenaars kennis? Kan kunst bijdragen aan het verwerven van vaardigheden die belangrijk zijn voor het onderwijs in de kennissamenleving?
  • 2018: het ideaal van ‘openheid’: Moet alle kennis vrij toegankelijk zijn voor iedereen? Hoe gaan we om met de paradox dat juist door regulering van kenniscirculatie innovatie aangewakkerd lijkt te worden?

Elk voorjaar worden gedurende twee maanden vier evenementen georganiseerd. Elke reeks begint met een historische sessie en eindigt met een actualiteitendebat met beleidsmakers.

Programma 2016: De stad als kennisknooppunt  

Contact

Siebe Bluijs, 020 551 0867

Meer informatie

Collaboration project 'Creating a knowledge society In a globalizing world (1450-1800)'