Datum
09.10.2020

De werkgroep van de Akademie van Kunsten die zich bezighoudt met het opstellen van een leeslijst over de oorsprong van racisme is voor het eerst online bijeengekomen op 3 september onder leiding van Anthony Heidweiller, theatermaker en Liesbeth Bik, beeldend kunstenaar en vicevoorzitter van de Akademie van Kunsten.

De werkgroep bestaande uit leden van de Akademie van Kunsten, KNAW en het Comeniusnetwerk ziet literatuur als een instrument om het gesprek over racisme met leerlingen aan te gaan. 'Romans lezen is een vorm van verplaatsingskunde. Het biedt een ingang om door de ogen en het hart van de schrijver te leren zien en te begrijpen. In combinatie met wetenschappelijke teksten en essays die analyses geven en patronen blootleggen, biedt het lezen een instrument voor docenten om met studenten te praten over racisme', aldus Anthony Heidweiller.  

Inmiddels is een openbare 'levende' literatuurlijst opgesteld. Het is een eerste inventarisatie van Nederlandse en internationale literatuur over racisme. De werkgroep hoopt dat docenten de lijst kunnen gebruiken voor hun lessen. Suggesties voor werken die nog niet op de lijst staan, kunt u sturen naar avk@knaw.nl

Meelezen?

De werkgroep leest momenteel:

Philomena Essed, Alledaags racisme (Uitgeverij Van Gennep B.V., 2018)

Lees met ons mee en deel uw gedachten met ons via avk@knaw.nl onder vermelding van leeslijst.

 

Literatuurlijst

 

Zie ook de boekenlijst van Wit Huiswerk

Rolando Vasquez van de Universiteit Utrecht is bezig met een vergelijkbaar initiatief.