Datum
02.03.2021

Het Tracé Kunst&Wetenschap van de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie van de KNAW ontwikkelt sinds 2018 gedachtes over samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers in Nederland, en over de noodzakelijke condities om nieuwe vormen van samenwerking aan te jagen en mogelijk te maken.

Zo is het momenteel niet mogelijk om subsidie in Nederland aan te vragen voor kunst&wetenschap-samenwerkingen  waaruit zowel (freelance) kunstenaars als wetenschappers aanspraak kunnen maken op financiering voor een gezamenlijk project. Een probleem dat het Tracé wil adresseren.

 

Eind 2021/begin 2020 zal het Tracé haar visie en adviezen bundelen en publiek maken in de vorm van een gemeenschappelijk AvKxDJA-rapport en symposium.

 

Redactie

Micha Hamel, componist, dichter en onderzoeker

Frans Snik, universitair docent sterrenkunde, Universiteit Leiden

Marjolein Bol, onderzoeker kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht

Nadine Akkerman, universitair hoofddocent Engelse literatuur, Universiteit Leiden

Koert van Mensvoort, filosoof, kunstenaar, technoloog

Kitty Zijlmans, hoogleraar hedendaagse kunstgeschiedenis en theorie, Universiteit Leiden

 

Contact:

Annelies ten Have - Akademie van Kunsten

Maartje Aukes/Cas Henckens - De Jonge Akademie