Datum
28.09.2020

Charl Landvreugd, bestuurslid van de Akademie van Kunsten, begint op 1 oktober als Hoofd Onderzoek & Curatorial Practice bij het Stedelijk Museum Amsterdam. In deze functie zal hij sturing geven aan onderzoek en de doelstelling van het Stedelijk om het programma en de collectie te verbreden en toegankelijker te maken voor een breed publiek.

Landvreugd, geboren in Paramaribo, opgegroeid in Rotterdam, is kunstenaar, onderzoeker en tentoonstellingsmaker. Als onderzoeker schept hij nieuwe kaders voor  het denken over migratiegeschiedenis, cultuur en machtsrelaties. Als kunstenaar werkt Landvreugd voornamelijk met installaties, beeldhouwkunst en video.  

Directeur Rein Wolfs van het Stedelijk Museum over de benoeming van Landvreugd: ‘Ik ben erg verheugd over de aanstelling van Charl Landvreugd. Met zijn ervaring zal hij toekomstig onderzoek niet alleen vanuit de kunsthistorische en academische kant benaderen, maar ook vanuit een kunstenaarsperspectief en vanuit zijn ervaring met tentoonstellingen. Dat is zeer waardevol. Ik zie ernaar uit om samen met hem nieuwe thema’s te onderzoeken die aansluiten op de algemene verbreding die we in het Stedelijk nastreven.’
 
Charl Landvreugd:‘Vanuit mijn kunstenaarschap en mijn curatorial practice verricht ik artistiek onderzoek dat aansluit bij de ambities van de directie om het museum meer contextgericht, meerstemmig en in dialoog met de samenleving te laten zijn. Daarmee hoop ik bij te dragen aan een verbreding van het perspectief op kunst, programmering en collectievorming. Ik kijk er erg naar uit om samen met alle collega’s richting te geven aan deze opdracht.’