Datum
09.04.2021

De Akademie van Kunsten presenteert haar Strategische doelen en Werkplan voor komend jaar. De prioriteiten behelzen het blijvend aandacht vragen voor de waarde van autonome kunsten, de Fair Practice Code (waaronder: solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, vertrouwen en transparantie), samenwerking met wetenschappers van de KNAW en De Jonge Akademie, bundeling van krachten met Europese academies voor een open samenleving en het versterken van de onderlinge uitwisseling van gedachten, plannen, praktijken tussen de leden onderling en met anderen. In het Werkplan staat beschreven hoe de Akademie deze prioriteiten zal uitvoeren.