Datum
17.12.2020

De Akademie van Kunsten, stem van de makers, maakt in aanloop naar haar nieuwe Strategische Agenda 2021-2025 de balans op van haar beleid en activiteiten om de waarde van de kunsten uit te dragen.

Vanaf het najaar van 2020 houdt de Akademie van Kunsten ledenconsultaties om te peilen wat de leden van haar beleid en activiteiten vinden. Ook komt aan de orde hoe de Akademie van Kunsten kan inspelen op urgente thema’s zoals diversiteit en inclusie en kwetsbare financiële posities in de culturele sector als gevolg van de inrichting van de arbeidsmarkt en de coronacrisis. De Akademie wil bovendien sneller inspelen op actuele thema’s, op basis van de autoriteit en expertise van haar eden.

De missies van de vorige Strategische Agenda (2016-2020) waren: het laten horen van de stem van de kunsten in de samenleving en politiek, het bevorderen van de interactie tussen de kunsten onderling, en tussen kunst en maatschappij, kunst en wetenschap verbinden en bouwen aan een actief netwerk tussen leden, politici, wetenschappers en een breed publiek. Deze missies zijn nog steeds van kracht, maar behoeven nuance en aanvulling.

Verwachte verschijning Strategische Agenda Akademie van Kunsten 2021-2025: maart 2021.

 

 

(Foto credits: Aernout Mik - Cream Hill)