Datum
04.06.2020 16:30 - 17:45 uur
Locatie
Zoom
Contact
Telefoon
020 551 0746

Het basisinkomen voor iedereen zal leiden naar een fundamenteel nieuwe verhouding tussen werk en leven. Mogelijk brengt het rust bij mensen die constant in een onstabiele en onrustige werk- en levenssfeer zitten. Daar staat de angst tegenover dat mensen de motivatie om te werken zouden verliezen. Dit roept de vraag op: wat is de invloed van het basisinkomen op de definitie, perceptie, ervaring, en waardering van werk? En als het basisinkomen inderdaad een fundamentele verandering in onze tijdsindeling teweegbrengt, wat zijn dan de effecten op onderwijs, consumentisme, winstoogmerk, gemeenschapszin, emancipatie, de ervaring van tijd, onze creativiteit en verbeelding? Onder welke voorwaarden kan het bijdragen aan een betere inkomenspositie van alle werkenden?

Met onder meer

  • Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam 
  • Koert van Mensvoort, artistiek directeur Next Nature Network 
  • Amma Assante, adviseur maatschappelijke ontwikkeling, Adviesbureau BMC en PvdA-politica 
  • Anne Vegter en Liesbeth Bik, voorzitter, respectievelijk vicevoorzitter Akademie van Kunsten 

Jörgen Tjon A Fong, producent, regisseur en oprichter van de theatergroep Urban Myth, is moderator.

Terugkijken

Heb je dit webinar gemist? Bekijk dit webinar hier terug.

Reeks webinar over basisinkomen

De precariteit voorbij. Naar een samenleving met basisinkomen  

De Akademie van Kunsten organiseert op 2, 4, 8 en 11 juni een serie van vier webinars over het basisinkomen. Hierin bundelen kunstenaars, experts en wetenschappers hun krachten en belichten de verschillende facetten van het basisinkomen. 

Na de coronacrisis

Met de webinars richt de Akademie van Kunsten  zich op de toekomst na de coronacrisis. Bestaanszekerheid, veiligheid, welzijn, sociale verbondenheid en het afwenden van armoede zijn belangrijke waarden voor de veerkracht van de samenleving.

De Akademie van Kunsten wil nadrukkelijk niet alle wetenschappelijke, technische of financiële details van een basisinkomen uitdiepen. Wat zij wel wil is de verbeelding van het ongewisse vormgeven in mogelijke scenario’s rond de vraag:

Hoe kan een samenleving waarin een basiskomen is ingevoerd eruitzien?

Basisinkomen

Eerder pleitte de Akademie van Kunsten in het kader van de coronacrisis voor het basisinkomen. De ontwrichtende werking van het virus heeft aan het licht gebracht dat de arbeidsmarkt en inkomenspositie van velen fragiel is.

Publicatie

Na de webinars geeft de Akademie van Kunsten aan een aantal schrijvers en kunstenaars de opdracht visionaire scenario’s op te stellen vanuit de transformatieve kracht van de kunst. Deze worden samengebracht in een publicatie. Hiermee dient de Akademie van Kunsten de overheid van advies om tot een veerkrachtiger samenleving te komen.

Lead photo credits: BikVanderPol 

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.