Datum
05.03.2020 13:00 - 17:30 uur
Locatie
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Contact
Telefoon
020-5510746

Propaganda is geen begrip uit het verleden, en zoals de opkomst van gekozen autoritaire bewegingen en regimes in ons post-truth tijdperk duidelijk maken, is democratie er allesbehalve immuun voor.

Propaganda is geen term uit het verleden

Hoe wordt onze wereld gevormd door hedendaagse propaganda, en wat is de rol van kunst in het scheppen van nieuwe realiteiten? En waar propagandakunst een onderdrukkend instrument vormt in de handen van de internationale alt-rechts beweging en in de Oorlog tegen Terreur, kan er in de context van sociale bewegingen en nieuwe transnationale platforms ook zoiets bestaan als een “emancipatorische propagandakunst”?

 

Dit symposium is geïnitieerd door Akademie van Kunsten (AvK) lid Jonas Staal, kunstenaar en schrijver van het boek Propaganda Art in the 21st Century (The MIT Press, 2019), in samenwerking met de AvK/KNAW in Amsterdam. Het doel van de bijeenkomst is om een breder bewustzijn te creëren over de politieke rol van kunst en cultuur middels propaganda onderzoek, en om te verkennen wat voor alternatief, experimenteel en transformatief propaganda werk mogelijk zou kunnen zijn.

 

Met medewerking van onder meer:

- Paul Goodwin (TRAiN)

- Nav Haq (M_HKA)

- Maria Hlavajova (BAK)

- Charl Landvreugd

- Sven Lutticken (Vrije Universiteit)

- Marina Otero Verzier (Het Nieuwe Instituut)

- Jonas Staal

Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. De voertaal is Engels.

 

English

Propaganda is not a term from the past

And as the rise of elected authoritarian parties and regimes in our post-truth era shows, democracy is far from immune to it. How is our world shaped by contemporary propaganda, and what is the role of art in constructing its new realities? And whereas propaganda art is an oppressive tool in the hands of the international alt-right and War on Terror, can there be such a thing as an “emancipatory propaganda art” emerging from popular mass movements and new transnational political platforms?

 

This symposium is initiated by Academy of Arts (AvK) member Jonas Staal, artist and author of Propaganda in the 21st Century (The MIT Press, 2019), in collaboration with the AvK/KNAW in Amsterdam. Its aim is to create broader awareness of the political role of art and culture through propaganda research, and to explore what alternative, experimental and transformative propaganda work is possible and imaginable.

 

Confirmed speakers:

- Paul Goodwin (TRAiN)

- Nav Haq (M_HKA)

- Maria Hlavajova (BAK)

- Charl Landvreugd

- Sven Lutticken (Vrije Universiteit)

- Marina Otero Verzier (Het Nieuwe Instituut)

- Jonas Staal

The program will be announced soon. The language during this meeting will be English.

 

Photo credits: Jonas Staal, Steve Bannon, A Propaganda Retrospective (2018), produced by Het Nieuwe Instituut-Rotterdam

AANMELDEN VOOR dit evenement

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.