Datum
19.11.2018 19:00 - 21:00 uur
Locatie
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Contact

Hoe kunnen scholen met plusklassen ook plusprogramma’s voor het vak Nederlands maken? Die bestaan nog niet, maar er zijn mogelijkheden genoeg, volgens de sprekers deze avond.

Een leerling met meer dan gemiddelde interesse voor een bepaald schoolvak, kan kiezen uit een groot aanbod aan zogenaamde ‘plusprogramma’s'. Bij de bètavakken monden die programma's uit in heuse wedstrijden en toernooien. Bij de moderne talen in verdieping in een vreemde taal en cultuur en een verblijf in het buitenland.

Plusprogramma Nederlands

Maar waar is het plusprogramma voor het schoolvak Nederlands? Een recente, door leerlingen zelf opgezette landelijke enquête liet zien dat leerlingen van alles naast en bovenop het huidige schoolvak Nederlands zouden willen doen. Vooral: zelf schrijven, literatuur lezen, onderzoek doen. Kennelijk omdat ze belang hechten aan het zich verdiepen in het Nederlands en betekenis willen geven en ontlenen aan hun grotere culturele omgeving. Maar waar moet de leerling heen die dat op dit moment wil doen? Die een essay wil leren schrijven, zich volledig wil onderdompelen in werk van Vondel, Wieringa, Palmen, Marsman of Isik. Die zich wil verdiepen in hiphop, verslingerd is aan brievenromans, het nieuws tot op de komma wil analyseren, of wil begrijpen waarom Louis van Gaal een gedicht schrijft als hij iets buitengewoons te zeggen heeft?

Het lijkt erop dat er te weinig wordt aangeboden om jongeren met talent voor lezen en schrijven te prikkelen. Terwijl dat talent in vele vakgebieden en beroepen van cruciaal belang is. Vanuit de Akademie van Kunsten nam Micha Hamel daarom het initiatief om een discussieavond te organiseren over de vraag hoe een plusprogramma Nederlands eruit kan zien.

De avond is bedoeld voor vakdocenten Nederlands, leerlingen, wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, uitgevers, bestuurders en creatieve denkers die het schoolvak Nederlands willen helpen verrijken.

Sprekers

 • Maria Barnas, dichter en beeldend kunstenaar
 • Daan Beeke, projectleider voortgezet onderwijs (havo/vwo), Stichting Lezen
 • Marja Blom, kwartiermaker regionale academische werkplaats, Universiteit Utrecht
 • Micha Hamel, componist en dichter
 • Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Marjan Kleverkamp, docent Nederlands Voortgezet Onderwijs bij Werkplaats Kindergemeenschap en Examinator staatsexamens Nederlands havo/vwo
 • Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut-KNAW 
 • Annette Portegies, uitgever bij Uitgeverij Querido
 • Gerdineke van Silfhout, vakexpert Taal in het Voortgezet Onderwijs, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO)
 • Nicoline van der Sijs, hoogleraar historische taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut-KNAW
 • Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie, Universiteit Utrecht
 • Anne Vegter, dichter

U bent van harte welkom. De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht via het aanmeldformulier op deze pagina.

 

Lead photo credits: Introspection by Gisela Giardino

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.