Datum
15.01.2020 19:00 - 21:00 uur
Locatie
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Contact
Telefoon
020-5510746

Behoedzaam zoeken naar een taal en omgangsvormen

De Akademie van Kunsten organiseert in 2020 maandelijks een SALOON-avond in de Akademie van Kunsten kamer in het Trippenhuis van de KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Lidmaatschap is geen vereiste: de avonden zijn opengesteld voor makers die verdieping zoeken of thema’s willen agenderen. Het kunnen overkoepelende thema’s zijn, maar ook discipline specifieke vraagstukken. Doel is om adequaat in te kunnen haken op maatschappelijk relevante thema’s, om ideëen te toetsen en gestalte te geven. Dat kan middels vragen en twijfels, maar ook door stevige uitspraken te doen waarop gereageerd kan worden. De onderwerpen komen op uit het werkterrein van de kunsten. Er zal regelmatig een gastspreker of expert worden uitgenodigd om de avond in te leiden.

 

Deelname alleen op uitnodiging

 

Op 15 januari 2020 praat de Akademie van Kunsten (verder) over het thema ‘Lichaam en macht’ vanuit de praktijk van makers. In 2019 planden we al drie avonden in samenwerking met Spui25. Sunny Bergman, Manon Uphoff, Helen Verhoeven, Basje Boer en Melanie Bonajo spraken daar openhartig en toonden beelden uit hun onderzoekende werkpraktijken. Ze vertelden vanuit welke perspectieven het lichaam een rol speelt in hun werk als kunstenaar. De intimiteit van het lichaam werd bevraagd in relatie tot de krachten waartoe het zich verhoudt. Had de #me-too diskussie geleid tot andere perceptie van het lichaam en tot nieuwe omgangsvormen?

Door aarzeling en schaamte heenbreken: met een film, beeld, performance, literatuur kan dat. Maar het vraagt steeds weer een nieuwe taal om een weg te banen in de taal en omgangsvormen, die juist structuur willen aanbrengen en vaste patronen in stand willen houden.

 

Programma

- Inleiding door Maria Barnas - Een blik op de poëzie van Anne Kawala. Ze refereert aan haar artikel dat op 3 januari jl op NRC.nl verscheen onder de titel In deze geschiedenis hebben vrouwen wèl een glansrol

- Terugblik op de afleveringen in 2019 over Lichaam&Macht waarbij de vraag naar ‘een nieuwe taal’ centraal stond - door Anne Vegter

- Discussie: wat is de transformatieve kracht van het werk van vrouwelijke kunstenaars? Tijdens de serie Lichaam&Macht is geconcludeerd dat er een ‘nieuwe taal’ bestaat waarin 'het zoekende, aftastende en het connectie maken' deel uitmaakt van die nieuwe taal. Dit is een begin, maar hoe nu verder? Dat is de vraag die open ligt tijdens de Saloon.

 

Afbeelding: Affresco della Fecondità, Massa Marittima

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.