Datum
12.04.2016 19:00 - 20:30 uur
Locatie
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 Amsterdam
Contact
Telefoon
020 551 0746

Serie tweegesprekken over kunstenaarshonoraria. Tweegesprek tussen Anne Vegter en Maria Barnas.

Met de onlangs verschenen Verkenning arbeidsmarkt cultuursector van de SER en de Raad voor Cultuur, is er naar de mening van de Akademie van Kunsten eindelijk de nodige aandacht gekomen voor de beroerde positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt. Tegenover het beeld van een cultuursector waarin arbeidsposities op alle niveaus onder druk staan wordt met regelmaat een veel rooskleuriger verhaal geplaatst. Zo presenteerde NRC Handelsblad eind vorig jaar nog de Cultuur Top 100, bestaande uit de succesvolste Nederlandse kunstenaars. Zij traden het meeste op in het binnen- en buitenland, werden het vaakst in (inter)nationale kranten vermeld, inspireerden collega’s over de hele wereld én waren bovendien financieel gezien het meest succesvol.

Met het verschijnen van de SER-verkenning is de tijd rijp geworden om het laatste taboe in de kunsten te bevragen: waar doen ze het van? 

De Akademie van Kunsten wil met een serie tweegesprekken lering trekken uit de praktijken van kunstenaars die nu aan de top staan, maar die ook periodes hebben gekend waarin experiment en het ontwikkelen van visionaire modellen voorop stond. Hoe kijken zij naar de conclusies van de Verkenning Arbeidsmarkt cultuursector? 

 Vragen die onder meer aan de orde komen zijn:

  • Hoe heb je de schijnbare kloof overbrugd tussen beginnend kunstenaarschap en een succesvolle en onafhankelijke status? 
  • In welke mate was het Nederlandse onderwijs- en cultuurbeleid daarin ondersteunend en wat ontbrak eraan? 
  • Wat zou er moeten veranderen op de arbeidsmarkt van de Nederlandse cultuursector, met name in je eigen vakgebied? 
  • En wat kan er worden verbeterd in de houding van kunstenaars zelf? 

Moderator Yvonne Zonderop

Voor de zomer zal minister Bussemaker inhoudelijk reageren op de SER-verkenning. De tweegesprekken zullen gebundeld aan haar worden aanboden.  

Volgende tweegesprek

15 april 2016, 19.00-20.30 uur Barbara Visser en Nanouk Leopold. Aanmelden

25 april 2016, 19.00-20.30 uur Ronald & Erik Rietveld (RAAAF) met Hans van Houwelingen. Aanmelden

 

Credits lead foto: One LύNe82 Street Poetry

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.