Afgelopen agenda-items

 • 2020-06-15T16:00:00+02:00
 • 2020-06-15T17:45:00+02:00
juni 15 maandag

15-06-2020 van 16:00 tot 17:45
Online via Zoom

Waarom hebben we samenwerking tussen kunst en wetenschap nodig om complexe problemen op te lossen? Hoe leidt een hybride samenwerking tot doorbraken in het denken en in onderzoeksmethoden, en hoe kunnen ze leiden tot innovaties in wetenschap, kunst, technologie en maatschappelijke vraagstukken?

 • 2020-06-11T16:30:00+02:00
 • 2020-06-11T17:45:00+02:00
juni 11 donderdag

11-06-2020 van 16:30 tot 17:45
Zoom

Een basisinkomen kan worden opgevat als een vorm van sociaal dividend, als een gemeenschappelijk aandeel in onze toekomst of als een instrument om deze toekomst mede vorm te geven. Is er überhaupt wel sprake van een collectief beeld voor de toekomst? Hoe beheren we gezamenlijk de wereld en hoe dwingen we verandering af? Wat willen we behouden en herstellen, en wat willen we meenemen naar de toekomst? Kunnen we veranderen? Willen we veranderen?

 • 2020-06-08T16:40:00+02:00
 • 2020-06-08T17:45:00+02:00
juni 8 maandag

08-06-2020 van 16:40 tot 17:45
Zoom

'In tijden van crisis zijn we allemaal socialisten', is het veelgehoorde commentaar op de economische maatregelen die verschillende regeringen troffen om de crisis het hoofd te bieden. Spanje kondigde de introductie van een permanent universeel basisinkomen aan. Paus Franciscus riep tijdens zijn paasboodschap ook op tot de wereldwijde invoering van het basisinkomen voor iedereen. Het basisinkomen lijkt een van de weinige oplossingen om precariteit te lijf te gaan. Hoe kan het een bedreigde samenleving helpen de schokken van de coronacrisis op te vangen? Veroorzaakt het basisinkomen meer, of juist minder verschillen tussen inkomens van mensen? Is het instrument van het basisinkomen politiek van kleur of juist de politiek voorbij?

 • 2020-06-04T16:30:00+02:00
 • 2020-06-04T17:45:00+02:00
juni 4 donderdag

04-06-2020 van 16:30 tot 17:45
Zoom

Het basisinkomen voor iedereen zal leiden naar een fundamenteel nieuwe verhouding tussen werk en leven. Mogelijk brengt het rust bij mensen die constant in een onstabiele en onrustige werk- en levenssfeer zitten. Daar staat de angst tegenover dat mensen de motivatie om te werken zouden verliezen. Dit roept de vraag op: wat is de invloed van het basisinkomen op de definitie, perceptie, ervaring, en waardering van werk? En als het basisinkomen inderdaad een fundamentele verandering in onze tijdsindeling teweegbrengt, wat zijn dan de effecten op onderwijs, consumentisme, winstoogmerk, gemeenschapszin, emancipatie, de ervaring van tijd, onze creativiteit en verbeelding? Onder welke voorwaarden kan het bijdragen aan een betere inkomenspositie van alle werkenden?

 • 2020-06-02T16:30:00+02:00
 • 2020-06-02T17:45:00+02:00
juni 2 dinsdag

02-06-2020 van 16:30 tot 17:45
Zoom

Elke crisis toont de kwetsbaarheid van de samenleving. Het is niet ondenkbaar dat de gevolgen van de huidige crisis langer door zullen werken dan wij kunnen vermoeden. De huidige globale crisis biedt een goed moment om opnieuw naar de (on)mogelijkheden van het basisinkomen te kijken, naar de kracht en de zwaktes ervan, de valkuilen en kansen. Wat maakt het basisinkomen een utopie voor de één, en een dystopie voor de ander?

 • 2020-05-20T15:30:00+02:00
 • 2020-05-20T18:00:00+02:00
mei 20 woensdag

20-05-2020 van 15:30 tot 18:00
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Operalezing in samenwerking met De Nationale Opera en Ballet, Stichting Breukvlakken en de Kamer Kunst, Cultuur, Letterkunde en Media van het Domein Geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

 • 2020-03-19T16:00:00+01:00
 • 2020-03-19T17:30:00+01:00
maart 19 donderdag

19-03-2020 van 16:00 tot 17:30
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Op donderdag 19 maart 2020 installeert de Akademie van Kunsten haar tien nieuwe leden tijdens een feestelijke bijeenkomst met als thema 'Transformatieve kracht van kunst'.

 • 2020-03-11T19:00:00+01:00
 • 2020-03-11T21:00:00+01:00
maart 11 woensdag

11-03-2020 van 19:00 tot 21:00
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Moet een kunstenaar verantwoording afleggen voor wat zijn/ haar werk veroorzaakt? Moeten kunstenaars de 'intrinsieke waarde van kunst' almaar beter en luider verdedigen?

 • 2020-03-05T13:00:00+01:00
 • 2020-03-05T17:30:00+01:00
maart 5 donderdag

05-03-2020 van 13:00 tot 17:30
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Propaganda is geen begrip uit het verleden, en zoals de opkomst van gekozen autoritaire bewegingen en regimes in ons post-truth tijdperk duidelijk maken, is democratie er allesbehalve immuun voor.