Datum
24.09.2014 16:00 - 18:00 uur
Locatie
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact
Telefoon
020 551 0746

Er is de afgelopen jaren veel debat over kunst en cultuur geweest. De bezuinigingen vormden hiervoor een belangrijke aanleiding. Maar op de achtergrond speelden ook verschillende visies op de doelen van het cultuurbeleid een rol. Ook in diverse andere Europese landen zijn deze doelen onderwerp van debat. Met lezingen van Dave O’Brien (Lecturer aan de City University London) en Barbara Visser (voorzitter van de Akademie van Kunsten).

Culturele waarde

In het Verenigd Koninkrijk woedt al jaren een discussie over wat cultural value wordt genoemd. Onder Thatcher was het cultuurbeleid sterk gericht op het benutten van economisch potentieel van cultuur. Met de komst van Labour verschoof dit naar sociale doelstellingen als gezondheidsbevordering en het voorkomen van misdaad. De resultaten van het beleid moesten daarbij vooral meetbaar zijn. Inmiddels ligt het accent weer op economische doelstellingen. Vanuit de sector is fel gereageerd op deze ‘instrumentalisering’ van cultuur, maar een overtuigend alternatief lijkt niet te zijn gevonden.

De Britse ervaring

Tijdens de bijeenkomst reflecteert dr. Dave O’Brien op het Britse waardendebat, in een lezing getiteld Defining cultural value: the British experience. O’Brien is als Lecturer in Cultural and Creative Industries verbonden aan de City University London en publiceert veelvuldig over cultuur en cultuurbeleid. In 2014 verscheen zijn boek Cultural Policy Management, Value & Modernity in the Creative Industries bij Routledge. Barbara Visser, voorzitter van de Akademie van Kunsten, spreekt zich uit over de invloed van meetbaarheid op het wezen van de kunsten en de waarde van kunst voor de cultuur. Na beide lezingen vindt een debat plaats. U wordt van harte uitgenodigd daarbij uw persoonlijke visie op het belang van kunst en cultuur in te brengen.

Het doel van de bijeenkomst was om verschillende visies op het belang van kunst en cultuur te verkennen. Hebben we de juiste taal en argumenten om dat belang onder woorden te brengen? Hoe verhouden verschillende visies zich tot elkaar en hoe gaan we om met spanningen daartussen?  

Publicatie

De resultaten van de discussies zijn meegenomen in de publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het rapport

Organisatie

Akademie van Kunsten en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Lead foto credits Barbara Visser Plafondhoekstaal detail

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.