Lunch Break, over landbouw en verzilting bij een veranderend klimaat

23-01-2023

Begin

13-02-2023 om 19:00

Einde

13-02-2023 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

WaterSchool Cabinet of Curiosties vormt elke maand het decor voor een rondetafelgesprek met wetenschappers. Dit derde gesprek gaat over de watervoetafdruk van de landbouw en de verzilting van landbouwgronden. Met een inleiding door o.a. Boris van Breukelen (TU Delft) en ontwerper Anastasia Eggers.

In dit rondetafelgesprek kijken we naar de watervoetafdruk van de landbouw: kan deze gereduceerd worden door het introduceren van alternatieve gewassen? Daarnaast kijken we naar verzilting van de landbouwgronden. Dit alles onder de noemer 'Lunch Break': hoe kunnen we binnen het concept van de WaterSchool een 'lunch' voor de leerlingen produceren en landbouw en de teelt van voedsel onderdeel maken van het onderwijs? 

Onderzoekers Boris van Breukelen en Hannah Schneider gaan in op de schaarste van zoet water in de Nederlandse kustgebied. Door klimaatverandering en verzilting staat de beschikbaarheid van zoet water nog verder onder druk. Dit is een probleem voor de land– en tuinbouw in kustgebieden, vooral in droge zomers. Beide onderzoekers zijn betrokken bij het project AGRICOAST, gericht op het vergroten van de beschikbaarheid van zoet water in de Nederlandse kustgebieden. 

Ontwerper Anastasia Eggers onderzoekt milieukwesties en creëert verhalen hierover met behulp van verschillende media, zoals video, installatie, tekst en visueel ontwerp. Onze relatie met voedsel speelt daarin vaak een belangrijke rol. 

Inleiders

  • Onderzoeker Boris van Breukelen is verbonden aan de TU Delft waar hij zich bezig houdt met environmental water quality. Hij leidt het project AGRICOAST.
  • Hannah Schneider is onderzoeker bij Wageningen University (WUR). Ze onderzoekt hoe de wortels van gewassen reageren op omgevingsfactoren.
  • Ontwerper Anastasia Eggers richt zich met Social Design op sociale, culturele, politieke en milieukwesties. 
  • Jurgen Bey, kunstenaar/ontwerper, lid van de Akademie van Kunsten en oprichter Studio Makkink & Bey.
  • Moderator Mingus Janssen, schrijver, curator, ontwerper en oprichter van de Non-Human Newspaper.

Praktische informatie

Dit gesprek vindt plaats in het Trippenhuis. Per rondetafelgesprek is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Deelname staat open voor leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten en andere specialisten die een bijdrage willen leveren aan het gesprek.

Aanmelden

Voorafgaand aan het gesprek kunt u de tentoonstelling onder begeleiding bezoeken. Meld u zich aan voor een van de rondleidingen

Beeld: impressie van het vorige rondetafelgesprek Drop by Drop van 16 januari 2023 (foto: Maarten Nauw).

Cookie-instellingen